Open Access iconOpen Access

ARTICLE

OLFM4 Inhibits Epithelial–Mesenchymal Transition and Metastatic Potential of Cervical Cancer Cells

Juan Li*†1, Chunyan Liu‡1, Dawei Li§, Meng Wan, Hong Zhang, Xiaoxia Zheng, Xuemei Jie, Pengju Zhang, Jingjing Li#, Hongchun Hou, Qing Sun*

* Department of Pathology, Qianfoshan Hospital Affiliated with Shandong University, Jinan, Shandong, P.R. China
† Department of Gynecology, Jinan Women and Children’s Health Hospital, Jinan, Shandong, P.R. China
‡ Department of Combined Traditional Chinese and Western Medicine, Medical College of Qingdao University, Qingdao, Shandong, P.R. China
§ Department of Neurology, People’s Hospital of Xintai City, Affiliated to Taishan Medical University, Xintai, Shandong, P.R. China
¶ Department of Biochemistry and Molecular Biology, Shandong University School of Medicine, Jinan, Shandong, P.R. China
# Cheeloo College of Medicine, Shandong University, Jinan, Shandong, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 543

    View

  • 389

    Download

  • 0

    Like

Share Link