Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Different Types of ROS1 Fusion Partners Yield Comparable Efficacy to Crizotinib

Yueming He*1, Wang Sheng†1, Weiguo Hu‡1, Jing Lin§, Junjun Liu§, Bing Yu§, Xinru Mao§, Lu Zhang§, Jin Huang, Guangsuo Wang#

* Department of Respiration, Quanzhou First Hospital, Fujian Medical University, Quanzhou, P.R. China
† Department of Medical Oncology, Cancer Hospital, The First Affiliated Hospital of Xiamen University, Teaching Hospital of Fujian Medical University, Xiamen, P.R. China
‡ Center of Oncology, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan, P.R. China
§ Burning Rock Biotech, Guangzhou, P.R. China
¶ Department of Oncology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, P.R. China
# Department of Thoracic Surgery, Shenzhen People’s Hospital, Second Affiliated Hospital, Medical College of Ji’nan University, Shenzhen, P.R. China

TSP_OR_96504019.pdf

  • 532

    View

  • 428

    Download

  • 0

    Like

Share Link