Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

miR-200b-3p accelerates progression of pituitary adenomas by negatively regulating expression of RECK

XIAOXI WANG1, YANFEI JIA2, QIANG LI2, QIANG YANG2, YINGFENG LIU1, BEIFENG WEI1, XIANG NIU1, YINJIE ZHANG1, XIAODONG LUO2, ZIYU ZHAO1,*, PENG WANG1,*

1 Department of Neurosurgery, Tianshui First People’s Hospital, Tianshui, China
2 Department of Neurosurgery, The Second Affiliated Hospital of Lanzhou University, Lanzhou, China

* Corresponding Authors: ZIYU ZHAO. Email: email; PENG WANG. Email: email

TSP_OR_42581.pdf

  • 598

    View

  • 154

    Download

  • 0

    Like

Share Link