Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Design and Optimization of Planting Process Parameters for 2ZYX-2 Type Green Onion Ditching and Transplanting Machine

Jiqiang Zhang1, Ziru Niu1,2, Tianhua Li1,2, Yanqiang Wu1, Rui Xi1, Yuhua Li1, Guanghua Li3, Jialin Hou1,2,*

1 College of Mechanical and Electronic Engineering, Shandong Agricultural University, Tai’an, 271018, China
2 College of Horticultural Science and Engineering, Shandong Agricultural University, Tai’an, 271018, China
3 Qingzhou Hualong Machinery Technology Development Co., Ltd., Qingzhou, 262500, China

* Corresponding Author: Jialin Hou. Email: email

TSP_PHYTON_8479.pdf

  • 2853

    View

  • 2037

    Download

  • 1

    Like

Share Link