Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

High-Throughput MicroRNA and mRNA Sequencing Reveals that MicroRNAs May Be Involved in Pectinesterase-Mediated Cold Resistance in Potato

Chongchong Yan1, Qianqian Wang1, Nan Zhang2, Jiajia Wang1, Xuexiang Ren1, Bingjie Xue3, Xiaojing Pu4, Zhihong Xu4, Huajun Liao1,*

1 Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, 230031, China
2 Anhui Vocational College of City Management, Hefei, 231635, China
3 Funan County Agricultural Technology Promotion Center, Funan, 236300, China
4 Jieshou County Agricultural Technology Promotion Center, Jieshou, 236500, China

* Corresponding Author: Huajun Liao. Email: email

TSP_PHYTON_10322.pdf

  • 2794

    View

  • 2273

    Download

  • 1

    Like

Share Link