Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Prediction of Apple Fruit Quality by Soil Nutrient Content and Artificial Neural Network

Mengyao Yan1, Xianqi Zeng1, Banghui Zhang1, Hui Zhang2, Di Tan1, Binghua Cai1, Shenchun Qu1, Sanhong Wang1,*

1 College of Horticulture, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China
2 College of Agriculture, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China

* Corresponding Author: Sanhong Wang. Email: email

TSP_PHYTON_23078.pdf

  • 1002

    View

  • 547

    Download

  • 0

    Like

Share Link