Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Subcellular Distribution and Chemical Forms of Cadmium in the Medicine Food Homology Plant Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.

Jia An#, Xiang Wang#, Yajiang Jing, Jianping Huang, Qilong Wang, Gang Zhang, Jing Gao, Liang Peng, Wenli Huang*, Yonggang Yan*

College of Pharmacy, Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, 712046, China

* Corresponding Authors: Wenli Huang. Email: email; Yonggang Yan. Email: email

TSP_PHYTON_26525.pdf

  • 757

    View

  • 474

    Download

  • 0

    Like

Share Link