Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Targeted editing of intronic-splicing silencer enhancement of SMN2 Exon 7 inclusion by CRISPR/Case 9

LIUCHENG WU1,3,#, YI WANG2,#, LILI DU1, GUIQING JI1, RUI ZHOU2, ZEYI ZHAO2, JUN CHEN2, SHUNXING ZHU1,*

1 Laboratory Animal Center, Nantong University, Nantong, 226001, China
2 Medical College, Nantong University, Nantong, 226001, China
3 Institute of Neuroscience, Soochow University, Suzhou, 215123, China

* Corresponding Author: SHUNXING ZHU. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_9528.pdf

  • 1848

    View

  • 932

    Download

  • 0

    Like

Share Link