Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Construction of the panoptosis-related gene model and characterization of tumor microenvironment infiltration in hepatocellular carcinoma

XINRUI SHI1, XIA GAO1, WENCONG LIU2, XUEJIAO TANG1, JIAYI LIU1, DONGCHEN PAN1, XUEQING DUAN1, YUQING JIN1, WEIYAN REN1, LEI YANG1,*, WENXUAN LIU1,*

1 Hebei Key Laboratory of Environment and Human Health, School of Public Health, Hebei Medical University, Shijiazhuang, China
2 Department of Ultrasonics, The First Affiliated Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China

* Corresponding Authors: Wenxuan Liu, email; Lei Yang, email

TSP_OR_28964.pdf

  • 2182

    View

  • 667

    Download

  • 0

    Like

Share Link