Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Inhibitory of EV-A71 virus-induced apoptosis by ZVAD through ROS mediated signaling pathways

TIANTIAN XU1,#, RUILIN ZHENG1,#, DANYANG CHEN1,#, HAIYANG CHEN2, MINGQI ZHAO1, MIN GUO1, YI CHEN1, CHANGBING WANG1, LU KUANG1, YINGHUA LI1,*, BING ZHU1,*

1 Center Laboratory, Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Medical University, Guangzhou, 510120, China
2 Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, 510515, China

* Corresponding Authors: YINGHUA LI. Email: email; BING ZHU. Email: email

TSP_BIOCELL_17757.pdf

  • 1129

    View

  • 600

    Download

  • 0

    Like

Share Link